Acceleram adoptarea tehnologiilor agricole de ultimă oră pentru a crește productivitatea. Misiunea este de a oferi cunoștințe și practici pentru creșterea productivității și calității culturilor.
Suntem 100% independenți! Nu suntem afiliați cu niciun producător, distribuitor sau orice altă companie agricolă! Nu vindem inputuri!

Consultanță / Asistență agricolă începând cu 1.50 euro/ha/an*

*NOTĂ – Prețul de 1.50 euro/ha este valabil doar dacă ați ales și pachetul Senzori & Inginer agronom.

Echipa noastră de agronomi este dedicată furnizării de servicii profesionale și în timp util, care vă pot îmbunătăți performanțele în felul următor:
1. recomandări privind tehnologia de cultură
2. realizarea unui plan de rotație a culturilor
3. evaluarea soiurilor/hibrizilor potriviți condițiilor dvs locale
4. stabilirea momentului optim de semănat
5. stabilirea densității de semănat
6. verificarea generală a stării de sănătate a culturilor
7. observații fenologice
8. determinări biometrice
9. monitorizarea dăunătorilor
10. monitorizarea bolilor
11. monitorizarea deficientelor nutriționale
12. recomandări privind pesticidele utilizate
13. evaluări ale eficacității și toleranței inputurilor agricole
14. Număr de vizite în ferma dvs pe an: 30 – 40.

Observații fenologice și determinări biometrice și de laborator la cultura de cereale păioase:

 1. Respectarea epocii de semănat;
 2. Respectarea densității la semănat b.g./m;
 3. Observații fenologice:
  • Data răsăritului;
  • Determinarea densității în toamnă plante/m2 ;
  • Evaluarea rezistenței la ger prin note (1 foarte rezistent- 9 sensibil);
  • Efectuarea densității în primăvară pl/m2 ;
  • Evaluarea pierderilor în primăvară %;
  • Portul plantei;
  • Evaluarea numărului de frați;
  • Notarea ritmului de creștere;
  • Notarea/toleranței la boli (înainte de înspicare și în timpul formării elementelor de productivitate);
  • Observații privind gradul de pruinare;
  • Tipul spicului;
  • Uniformitatea parcelei;
  • Rezistența la cădere (înainte de înspicat, după înspicat și după prezența unor fenomene meteorologice extreme).
 1. Determinări biometrice:
  • talia plantei (cm);
  • lungimea spicului (cm);
  • număr de spiculețe/spic;
  • greutatea spicului;
  • greutatea boabelor în spic.
 1. Determinari de laborator:
  • MMB (g)
  • MH kg/Hl;
  • Determinarea conținutului de proteină;
  • U % la recoltate
  • Calculul coeficientului de corecție pentru umiditatea stas;
  • Calculul producțiilor medii pe unitatea de suprafață la U% stas;
  • Calcul statistic și interpretarea rezultatelor;
  • Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție în funcție de evoluția principalilor factori climatici locali.

Observații fenologice și determinări biometrice și de laborator la cultura de rapiță:

 1. Respectarea epocii de semănat;
 2. Respectarea densității la semănat b.g./m2;
 3. Observații privind bolile și dăunătorii;
 4. Observații fenologice:
  • Data răsăritului;
  • Determinarea densității în toamnă – plante/m2 ;
  • Evaluarea rezistenței la ger prin note (1 foarte rezistent- 9 sensibil);
  • Efectuarea densității în primăvară – pl/m2 ;
  • Evaluarea pierderilor în primăvară %;
  • Uniformitatea parcelei;
  • Rezistența la cădere.
 1. Determinări biometrice:
  • talia plantei (cm);
  • număr de ramuri pe plantă;
  • număr silicve/ramură;
  • număr silicve/planta.
 1. Determinări de laborator:
  • MMB (g)
  • MH kg/Hl;
  • Determinarea conținutului de ulei;
  • U % la recoltate
  • Calculul coeficientului de corecție pentru umiditatea stas;
  • Calculul producțiilor medii pe unitatea de suprafață la U% stas;
  • Calcul statistic și interpretarea rezultatelor.Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție în funcție de evoluția principalilor factori climatici locali.

Observaţii fenologice şi determinări biometrice efectuate la porumb:

 • Data semănat
 • Data răsărit
 • Densitatea (pl/ha) – la răsărit- la recoltat
 • Capacitatea de lăstărire
 • Data înflorit
 • Data mătăsit
 • Decalaj înflorit- mătăsit (zile)
 • Stay green note
 • Talia plantei (cm)
 • Inserţia ştiuletelui principal (cm)
 • Data maturităţii fiziologice
 • Rezistența la cădere şi frângere (notă)
 • % plante atacate de Ustilago maidys
 • U% la recoltare
 • Coeficientul de corecţie la U=14%
 • Producţia medie Kg boabe/ha (STAS)
 • MMB (g)
 • MH (kg/hl)
 • Lungime ştiulete (cm)
 • Tipul bobului
 • Număr rânduri
 • Număr boabe pe rând
 • Număr ştiuleţi pe plantă
 • Plante sterile (%)
 • Rezistența la boli și dăunători specifici (notă)
 • Producţia boabe   kg/ha.
 • Calcul statistic și interpretarea rezultatelor;
 • Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție cu evoluția principalilor factori climatici locali.

Observaţii fenologice şi determinări biometrice efectuate la floarea soarelui:

 • Data semănatului;
 • Data răsăritului;
 • Densitatea (pl/ha) – la răsărit;
 • Data butonozării;
 • Data înfloritului;
 • Data mătăsitului;
 • Stay green (note);
 • Talia plantei (cm);       
 • Forma capitulului (concav/convex);
 • Poziția capitulului;
 • Diametrul capitulului (cm);
 • Data maturităţii fiziologice;
 • Rezistența la cădere şi frângere (note);
 • Rezistența/toleranța la principalele boli ale florii soarelui (note / % plante afectate);
 • Densitatea (pl/ha) la recoltare;
 • U% la recoltare;
 • Coeficientul de corecţie la U=14%;
 • Producţia medie Kg boabe/ha (STAS);
 • MMB (g);
 • MH (kg/hl);
 • Producţia medie kg/ha;
 • Calcul statistic și interpretarea rezultatelor;
 • Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție cu evoluția principalilor factori climatici locali.

Prețuri Pachete Consultanță / Asistență Agricolă

Servicii adiționale

1.05 euro/ha

1. Analiza productivității in funcție de rezultatul factorilor agrotehnici: a) precizarea capacităţii de producţie a terenului; b) stabilirea cauzelor care limitează capacitatea de producţie şi evidenţierea lor în vederea diminuării sau înlăturării efectelor negative care limitează recoltele;
2. Hărți productivitate (este necesar instalarea unui sistem de monitorizare a producţiei pe combină);
3. Analize de sol / studii agrochimice – contactați echipa AGRIMASAT pentru deviz;
4. Recomandări de amendamente – contactați echipa AGRIMASAT pentru deviz.

image
image

Formular comanda