Cum să folosești cu până la 30% mai puține îngrășăminte

Cum să folosești cu până la 30% mai puține îngrășăminte

Am scris de atâtea ori despre scumpirea îngrășămintelor. Ați simțit-o pe propriul buzunar! Trebuie conştientizat de fiecare producător agricol faptul că folosirea îngrăşămintelor pentru realizarea unor producţii profitabile trebuie făcută pe baza unor previziuni realiste, care să ţină cont de condiţiile pedoclimatice locale, de potenţialul productiv al culturilor şi nivelul tehnologic al unităţii agricole.

Pentru Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET este important fiecare fermier, indiferent de mărimea suprafeţei pentru care solicită analize agrochimice, studii agrochimice şi/sau studii pedologice. Aplicarea de îngrăşăminte chimice şi/sau organice trebuie să se facă numai în funcţie de gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, de cultura preconizată şi de producţia scontată, precum şi de cultura premergătoare. Cantităţile de îngrăşăminte mai mici decât optimul necesar înseamnă lipsa de efecte, iar cele mai mari decât optimul necesar, înseamnă ineficienţă economică şi riscuri în compromiterea culturilor.

Echipa noastră de agronomi este dedicată furnizării de servicii profesionale și în timp util, unicul scop fiind de a vă îmbunătăți performanțele. Veți avea propriul inginer agronom ce va ajunge în ferma dvs de 30 – 40 de ori/sezon și vă va asista 24/7.

Am pus la punct un sistem ce are trei componente:

 1. senzori NPK + Ph + EC + Temperatura + Umiditatea care permit realizarea de hărți de aplicare variabilă a îngrășămintelor,
 2. analize fizico-chimice și plan de fertilizare
 3. consiliere orientată asupra utilizării eficiente a îngrășămintelor pentru gestionarea nutrienților.

Analize fizico-chimice și planul de fertilizare – instrumente esențiale

Planul de fertilizare este un instrument util atât pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte organice şi minerale cât şi pentru luarea unor decizii economice legate de alegerea unor momentele propice de procurare a necesarului cantitativ şi calitativ de îngrăşăminte minerale sau organice.

Planul de fertilizare permite atingerea următoarelor obiective:

 1. calculul anual al necesarului de elemente nutritive (în principal NPK), pentru fiecare cultură (existentă sau care urmează să fie infiintata) prin aplicarea unor modele de calcul care să ţină cont de principiile unei fertilizări raţionale, de sistemul de culturi existent în unitate (anuale, pomi, viţă de vie, păşuni, fâneţe) şi de nivelul producţiilor planificate;
 2. stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte organice existente sau posibil de produs în unitate în cursul anului agricol respectiv, a dozelor de îngrăşăminte posibil de aplicat, pe culturi şi parcele de fertilizare, precum şi a dozelor de îngrăşăminte chimice pentru completare până la nivelul necesarului estimat prin calcul;
 3. verificarea periodică (anual sau la 4-5 ani) a situaţiei agrochimice a solurilor pe baza balanţei intrărilor şi ieşirilor din sistem (cantităţile de nutrienţi introduse în sol minus cantităţile de nutrienţi exportate cu recolta), poate furniza informaţii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurării solurilor de sub culturi cu NPK (la dorinţă şi cu alţi nutrienţi) precum şi pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienţi de origine agricolă (în special cu nitraţi, posibil şi cu compuşi ai fosforului);
 4. furnizarea de informaţii necesare pentru alcătuirea planului de fertilizare pentru anul agricol următor.

În tehnologia clasică, aplicarea îngrășămintelor de baza se face cu rata unică de aplicare. Dar fermierii au deseori zone cu performanțe ridicate, cât și scăzute și este vital să știm unde sunt acestea. Analizând zonele în care avem o fertilitate ridicată avem o imagine de ansamblu care ne arată în mod clar unde să ne concentrăm, cu rezultate excelente. Având la dispoziție o hartă cu zonele de fertilitate obținem culturi mai uniforme, atât în ​​ceea ce privește calitatea, cât și cantitatea; culturi uniforme = recoltare mai ușoară.

Hărți de aplicare variabilă a îngrășămintelor

În noua tehnologie propusă, planul de fertilizare bazat pe analize de sol detaliate este dublat de realizarea de hărți de aplicare variabilă a îngrășămintelor. Înțelegând mai bine solul luăm decizii mai bune privind utilizarea îngrășămintelor. Economiile medii sunt de obicei între 15% și 20%. Corelate cu un istoric, cu practici de gestionare a randamentului, costurile pot fi reduce cu până la 30%.

Hărți digitale ale solului permit agronomilor și fermierilori să gestioneze mai bine solul pe termen lung. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că putem urmări tendințele și ameliora fertilitatea generală a solului în cadrul fermei și în toată România.

Portable Independent Soil Tester

Agro-diagnosticul realizat cu “Portable Independent Soil Tester” ne oferă o înțelegere a îngrășămintelor care sunt necesare și în ce cantitate, ce hibrizi sunt optimi, care sunt caracteristicile solului care trebuie luate în considerare atunci când se alege un sistem de protecție a plantelor.

Analizele solului realizate cu senzorul “Portable Independent Soil Tester” ne oferă informații despre ceea ce se întâmplă sub picioarele noastre. “Portable Independent Soil Tester” este cel mai recent senzor agricol portabil dezvoltat pe piața senzorilor agricoli oferind date în timp real despre ph-ul solului, conținutul de NPK, despre EC, umiditatea și temperatura solului.

Fiecare probă este localizată prin GPS. Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea.

Împărțim câmpul în zone de fertilitate/gestionare. În general, trei până la șase subdiviziuni ar trebui să fie adecvate. Subdiviziunea excesivă poate crea zone mici care nu sunt chiar gestionabile.

Împreună cu un senzor de producţie, care măsoară debitul de cereale din culegătorul maşinii de recoltat, realizăm hărți de productivitate. Suprapunem hărțile și analizăm în detaliu randamentul obținut și cauzele unei producții scăzute.

Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea
Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea

Sistemul nostru are trei componente:

 • senzori NPK + Ph + EC + Temperatura + Umiditatea care permit testarea solului în fermă,
 • analize fizico-chimice și plan de fertilizare
 • consiliere orientată asupra utilizării eficiente a îngrășămintelor pentru gestionarea nutrienților.

Evaluăm riscul de carență, interpretăm rezultatele, facem recomandări de fertilizare. Revenim timp de 3 ani pentru a verifica schimbările apărute.

Când doza de ingrăsăminte este aplicată fracționat, putem reveni pentru a determina o administrare exactă la momentul potrivit și în cantitatea adecvată.

Pentru motivele de mai sus suntem siguri că fermierii își vor optimiza în mod semnificativ ferma în termeni de costuri, materiale și resurse investite.

Read More

Irigarea hărțile de prescripție și cu rată variabilă

image

Hărțile de prescripție pentru irigarea cu rată variabilă

Irigarea cu rată variabilă (VRI) implică aplicarea unor cantități diferite de apă în diferite zone ale câmpului. Această tehnologie inovatoare are multe avantaje. Permite fermierilor să:

 • Maximizeze randamentele
 • Economiseasca apă
 • Evitate sau minimilizeze levigarea nutrienților
 • Evitate sau minimizeze baltirea
 • Economiseasca energie

Terenurile agricole nu sunt niciodată uniforme. Variabilitatea poate fi legată de sol sau de cultura în sine. Solul este heterogen și va exista întotdeauna o variabilitate a proprietăților solului pe tot câmpul. Variabilitatea spațială în topografie și textura solului afectează foarte mult disponibilitatea apei pentru cultură.

Textura solului poate varia orizontal, precum și de-a lungul profilului solului. Solurile cu diferite texturi rețin cantități diferite de apă și, prin urmare, vor necesita rate de irigare și programare diferite. Solurile nisipoase necesită mai multă atenție, deoarece pot stoca doar o cantitate mică de apă. Prin urmare, acestea trebuie irigate mai frecvent și cu cantități mai mici de apă în fiecare irigație. Adâncimea de irigare prea mare într-un sol nisipos poate duce la risipa de apă și la levigarea azotului sub zona rădăcinii culturii.

Pe de altă parte, solurile cu textură grea pot stoca mai multă apă și, prin urmare, trebuie irigate la intervale mai mari și cu cantități mai mari de apă.

Read More

Dă-i pământului ce-i trebuie cu precizie și după cum este necesar!

image

Procesele digitalizate și automatizate devin din ce în ce mai importante în fermele moderne. Metodele de interpretare automată a imaginilor (viziune automată) joacă un rol cheie aici. Printre altele, acestea pot fi utilizate pentru o varietate de aplicații agricole de precizie.

Pentru a rămâne competitivi, fermierii trebuie să-și optimizeze procesele cu valoare adăugată și să le facă mai eficiente. Tehnologiile digitale moderne care sunt utilizate pentru automatizarea inteligentă a fluxurilor de lucru și adaptarea acestora la condițiile reale (cunoscute sub numele de agricultură inteligentă) oferă suport practic. Interpretarea automată a imaginilor (viziunea automată) câștigă o importanță tot mai mare în acest context. Provenind din aplicații industriale, acum este utilizat din ce în ce mai mult în agricultură.

Tehnologia constă din două componente principale: hardware și software. Hardware se referă la ceea ce este cunoscut sub numele de dispozitive de generare de imagini, cum ar fi camere de luat vederi, scanere și senzori, care captează mai întâi o cantitate mare de date digitale de imagine din scenarii specifice proceselor de producție agricolă. Aceste informații sunt apoi procesate de software-ul de interpretare automată a imaginilor și puse la dispoziție pentru aplicații adecvate. De exemplu, sistemul este capabil să recunoască automat obiecte și situații specifice numai pe baza caracteristicilor vizuale.

Read More

Sateliții pot pune fermierii pe drumul cel bun

Utilizarea datelor prin satelit în agricultură are un potențial mult mai bogat decât crearea hărților. Sateliții îi ajută pe fermieri să facă evaluări mai bune, mai rapide și mai profunde ale stării culturilor lor. Și, în același timp, îi poate ajuta să își documenteze activitățile și evenimentele prin monitorizare.

Programul european Copernicus creează oportunități incredibile pentru analiza suprafeței Pământului. Numele inițial era Global Monitoring for Environment and Security, care sugerează tipul de senzori care sunt la bord. În ciuda acestui fapt, programul Copernicus are o mare valoare pentru agricultură.

Cei trei M

Există trei moduri de a lucra cu datele prin satelit: cartografiere, măsurare și monitorizare.

Pentru cartografiere, căutăm modele și putem identifica și clasifica obiecte. În agricultură, clasificarea culturilor a fost aplicația de baza timp de mulți ani și, în special, a fost utilizată de oamenii de știință și administrații. Nu pentru fermieri –  acestia știu deja ce culturi au pe terenul lor.

Read More

Azi vezi starea culturilor prin satelit, ieri arai cu plugul tras de cai

image

Cum să îmbunătățim productivitatea fermei utilizand tehnologia prin satelit în 2020?

În 2020, fermierii sunt supuși presiunii tot mai mari din partea clienților, furnizorilor și factorilor politici de decizie. Această cerere din ce în ce mai mare de alimente obligă industria agricolă să caute modalități noi de a îmbunătăți tehnologia de producție și mijloacele de control al culturilor, deoarece costul unei greșeli este foarte mare.

Luarea eficientă a deciziilor necesită o mulțime de resurse intelectuale. Nu cu mult timp în urmă, singura posibilitate de îmbunătățire în agricultură a fost îmbunătățirea tehnologiei mașinilor agricole și a formulelor ingrasamintelor chimice. Acum domeniul digital este tot mai prezent.

Ce pot face fermierii pentru a-și îmbunătăți eficiența utilizării terenurilor?

Abordarea modernă sugerează utilizarea unei distribuții precise a inputurilor, cum ar fi tehnici de aplicare cu rată variabilă, predicție precisă a vremii și teledetecție pentru depistarea avansată a problemelor.

Tehnologiile de monitorizare prin satelit (și în special platformele de analiză a culturilor) reprezintă un bilet de intrare simplu, dar rentabil, pentru viitorul agriculturii. Instrumentele digitale, împreună cu analiza prin satelit, se dovedesc deosebit de eficiente pentru  fermieri, datorită raportului cost-beneficiu și oportunității de a economisi .

Creșteți profiturile agricole cu platformele de monitorizare a culturilor!

(Sursa foto: Agprofessional)

Read More

Instrumente digitale în agricultură

image

Deși anterior a fost privită cu scepticism, agricultura de precizie câștigă din ce în ce mai mult teren, atat printre fermieri, cat și in randul autoritatilor centrale.

Dacă ați auzit despre agricultură de precizie numai în ceea ce privește creșterea productivității, conectarea zonelor rurale, ecologizarea practicilor agricole și, în general, ușurarea vieții agricultorilor, probabil că nu vă așteptați ca reprezentantii UE să fie în fruntea celor care solicită acest lucru. .

„Acum folosim un pic mai multa tehnologie în agricultură”, a declarat pentru EURACTIV.com un înalt oficial al Curții de Conturi Europene (ECA).

„Sateliții, sistemul de identificare a parcelelor funciare (LPIS), cererile de ajutor geospatial le-au oferit fermierilor, dar și nouă destul de multe informații din agricultură și cred că putem folosi acest lucru”, a continuat el.

Un sistem complet bazat pe satelit, care combină, de exemplu, datele de observare a Pământului furnizate de Copernicus și semnalele Galileo de înaltă performanță, scad numărul controalelor administrative, ceea ce le face mai ușoare.

În particular, toate parcelele agricole din statele membre sunt controlate cu LPIS, un sistem informatic deja stabilit în Politica Agricolă Comună (PAC) din trecut, bazată pe înregistrarea de fotografii aeriene sau prin satelit și concepută pentru a verifica eligibilitatea pentru subvenții pe zonă.

Read More