Cum să folosești cu până la 30% mai puține îngrășăminte

Am scris de atâtea ori despre scumpirea îngrășămintelor. Ați simțit-o pe propriul buzunar! Trebuie conştientizat de fiecare producător agricol faptul că folosirea îngrăşămintelor pentru realizarea unor producţii profitabile trebuie făcută pe baza unor previziuni realiste, care să ţină cont de condiţiile pedoclimatice locale, de potenţialul productiv al culturilor şi nivelul tehnologic al unităţii agricole.

Pentru Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET este important fiecare fermier, indiferent de mărimea suprafeţei pentru care solicită analize agrochimice, studii agrochimice şi/sau studii pedologice. Aplicarea de îngrăşăminte chimice şi/sau organice trebuie să se facă numai în funcţie de gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, de cultura preconizată şi de producţia scontată, precum şi de cultura premergătoare. Cantităţile de îngrăşăminte mai mici decât optimul necesar înseamnă lipsa de efecte, iar cele mai mari decât optimul necesar, înseamnă ineficienţă economică şi riscuri în compromiterea culturilor.

Echipa noastră de agronomi este dedicată furnizării de servicii profesionale și în timp util, unicul scop fiind de a vă îmbunătăți performanțele. Veți avea propriul inginer agronom ce va ajunge în ferma dvs de 30 – 40 de ori/sezon și vă va asista 24/7.

Am pus la punct un sistem ce are trei componente:

  1. senzori NPK + Ph + EC + Temperatura + Umiditatea care permit realizarea de hărți de aplicare variabilă a îngrășămintelor,
  2. analize fizico-chimice și plan de fertilizare
  3. consiliere orientată asupra utilizării eficiente a îngrășămintelor pentru gestionarea nutrienților.

Analize fizico-chimice și planul de fertilizare – instrumente esențiale

Planul de fertilizare este un instrument util atât pentru stabilirea dozelor de îngrăşăminte organice şi minerale cât şi pentru luarea unor decizii economice legate de alegerea unor momentele propice de procurare a necesarului cantitativ şi calitativ de îngrăşăminte minerale sau organice.

Planul de fertilizare permite atingerea următoarelor obiective:

  1. calculul anual al necesarului de elemente nutritive (în principal NPK), pentru fiecare cultură (existentă sau care urmează să fie infiintata) prin aplicarea unor modele de calcul care să ţină cont de principiile unei fertilizări raţionale, de sistemul de culturi existent în unitate (anuale, pomi, viţă de vie, păşuni, fâneţe) şi de nivelul producţiilor planificate;
  2. stabilirea cantităţilor de îngrăşăminte organice existente sau posibil de produs în unitate în cursul anului agricol respectiv, a dozelor de îngrăşăminte posibil de aplicat, pe culturi şi parcele de fertilizare, precum şi a dozelor de îngrăşăminte chimice pentru completare până la nivelul necesarului estimat prin calcul;
  3. verificarea periodică (anual sau la 4-5 ani) a situaţiei agrochimice a solurilor pe baza balanţei intrărilor şi ieşirilor din sistem (cantităţile de nutrienţi introduse în sol minus cantităţile de nutrienţi exportate cu recolta), poate furniza informaţii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurării solurilor de sub culturi cu NPK (la dorinţă şi cu alţi nutrienţi) precum şi pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienţi de origine agricolă (în special cu nitraţi, posibil şi cu compuşi ai fosforului);
  4. furnizarea de informaţii necesare pentru alcătuirea planului de fertilizare pentru anul agricol următor.

În tehnologia clasică, aplicarea îngrășămintelor de baza se face cu rata unică de aplicare. Dar fermierii au deseori zone cu performanțe ridicate, cât și scăzute și este vital să știm unde sunt acestea. Analizând zonele în care avem o fertilitate ridicată avem o imagine de ansamblu care ne arată în mod clar unde să ne concentrăm, cu rezultate excelente. Având la dispoziție o hartă cu zonele de fertilitate obținem culturi mai uniforme, atât în ​​ceea ce privește calitatea, cât și cantitatea; culturi uniforme = recoltare mai ușoară.

Hărți de aplicare variabilă a îngrășămintelor

În noua tehnologie propusă, planul de fertilizare bazat pe analize de sol detaliate este dublat de realizarea de hărți de aplicare variabilă a îngrășămintelor. Înțelegând mai bine solul luăm decizii mai bune privind utilizarea îngrășămintelor. Economiile medii sunt de obicei între 15% și 20%. Corelate cu un istoric, cu practici de gestionare a randamentului, costurile pot fi reduce cu până la 30%.

Hărți digitale ale solului permit agronomilor și fermierilori să gestioneze mai bine solul pe termen lung. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că putem urmări tendințele și ameliora fertilitatea generală a solului în cadrul fermei și în toată România.

Portable Independent Soil Tester

Agro-diagnosticul realizat cu “Portable Independent Soil Tester” ne oferă o înțelegere a îngrășămintelor care sunt necesare și în ce cantitate, ce hibrizi sunt optimi, care sunt caracteristicile solului care trebuie luate în considerare atunci când se alege un sistem de protecție a plantelor.

Analizele solului realizate cu senzorul “Portable Independent Soil Tester” ne oferă informații despre ceea ce se întâmplă sub picioarele noastre. “Portable Independent Soil Tester” este cel mai recent senzor agricol portabil dezvoltat pe piața senzorilor agricoli oferind date în timp real despre ph-ul solului, conținutul de NPK, despre EC, umiditatea și temperatura solului.

Fiecare probă este localizată prin GPS. Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea.

Împărțim câmpul în zone de fertilitate/gestionare. În general, trei până la șase subdiviziuni ar trebui să fie adecvate. Subdiviziunea excesivă poate crea zone mici care nu sunt chiar gestionabile.

Împreună cu un senzor de producţie, care măsoară debitul de cereale din culegătorul maşinii de recoltat, realizăm hărți de productivitate. Suprapunem hărțile și analizăm în detaliu randamentul obținut și cauzele unei producții scăzute.

Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea
Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea

Sistemul nostru are trei componente:

  • senzori NPK + Ph + EC + Temperatura + Umiditatea care permit testarea solului în fermă,
  • analize fizico-chimice și plan de fertilizare
  • consiliere orientată asupra utilizării eficiente a îngrășămintelor pentru gestionarea nutrienților.

Evaluăm riscul de carență, interpretăm rezultatele, facem recomandări de fertilizare. Revenim timp de 3 ani pentru a verifica schimbările apărute.

Când doza de ingrăsăminte este aplicată fracționat, putem reveni pentru a determina o administrare exactă la momentul potrivit și în cantitatea adecvată.

Pentru motivele de mai sus suntem siguri că fermierii își vor optimiza în mod semnificativ ferma în termeni de costuri, materiale și resurse investite.